ماهیگیری با پشه رو آبی

ماهیگیری با درای فلای، به معنای ماهیگیری با پشه ای است که روی " سطح آب شناور می ماند و این پشه نمایانگر یک حشره طبیعی روی آب است. استفاده از درای فلای با این که ساده نیست در مقایسه با استفاده از وت فلای (پشه تر) که در زیر سطح آب انجام می شود آسان تر است ماهیگیری با وت فلای حکم یک بازی به بعدی را دارد ولی استفاده از  درای فلای مثل یک بازی دو بعدی است. اما برای کاربرد درای فلای به مهارت های پرتاب بیشتری نیاز دارید و به همین دلیل است که خیلی ها فلای فیشینگ را با وت فلای آغاز می کنند. در ماهیگیری با درای فلای، صرف نظر از این که ماهی ها در سطح یا زیر سطح تغذیه می کنند، شما از تکنیک های مشخصی استفاده می کنید. در هر دو حالت پشه به سمت یک هدف مشخص پرتاب می شود. آن هدف می تواند یک ماهی باشد که دارد به سمت سطح آب می آید یا مکانی که فکر می کنید ماهی در آن است.

اگر ماهی ها را نمی بینید باید آب را بررسی کنید تا مکان ماهی ها را از روی سرعت، عمق و ویژگی های کلی آن محل معین کنید. فرآیند اصلی استفاده از درای فلای بدین ترتیب است:

  یک پشه مناسب انتخاب کنید

  هدفتان را تعیین کنید

  پشه را حدود یک متر بالاتر از هدف خود پرتاب کنید

  بگذارید پشه همراه با جریان رود به سمت هدف حرکت کند تا حالت یک حشره طبیعی روی آب را داشته باشد.

                                                                                                  

قدم دوم هم انجام شد. حالا وقت انتخاب پشه است. اگر ماهی ها دارند برای گرفتن حشرات روی آب می آیند باید ببینید از چه حشره ای تغذیه می کنند. سرتان را پایین بیاورید تا بینی به سطح آب نزدیک شود. خوب نگاه کنید و سعی کنید یک نمونه از حشره یا حشراتی که بر روی سطح آب شناورند را ببینید. یک تور کوچک آکواریوم این کار را آسان می کند. از جعبه خود یک پشه که اندازه، شکل و رنگش (به اندازه کافی شبیه به حشره آن است را انتخاب و به سرلیدر ببندید.

                                                                                                      

اگر ماهی ها برای گرفتن حشرات به سطح نمی آیند و شما کماکان می خواهید با درای فلای ماهیگیری کنید، در انتخاب را پیش رویتان دارید. می توانید از یک پشه attractor و عمومی (پشه ای که به حشره خاصی شباهت ندارد اما ماهی را به خود جذب می کند، مثل یک Humpy ، Royal Wulff یا Adams) استفاده کنید. در غیر این صورت پشهای را برگزینید که به حشرات سطح آب که ماهی به تازگی از آن تغذیه کرده شبیه باشد. این کار را در صورتی می توانید انجام دهید که در آن رود قبلا ماهیگیری کرده و یا این که از ماهیگیران دیگر راهنمایی گرفته باشید. در ماه های مرداد و شهریور، نمونه های ملخ در همه جا خوب عمل می کنند.

                                                                                                   

قدم سوم بسیار ساده است. اما یادتان باشد که موانع موجود در رودخانه می توانند باعث تغییر جهت جریان یا ایجاد گرداب شوند. ماهی ها رو به این گرداب ها مستقر می شوند. در چنین اوقاتی پرتابرا طوری انجام دهید که وقتی پشه روی جریان شناور می شود در مسیر حرکت خود اول از همه به بالای سر ماهی برسد. قدم چهارم حاکی از آن است که پشه باید در هنگام حرکت روی آب مثل یک حشره طبیعی باشد. بدین معنا که پشه باید آزادانه روی سطح آب حرکت کند، طوری که معلوم نشود به یک لیدر وصل شده است. از آنجایی که پشه شما به لیدر بسته شده، تاثیر جریان آب بر روی نخ باعث لغزش غیرطبیعی پشه بر روی جریان آب می شود و ایجاد اصطکاک می کند. در این سبک، ماهیگیران بیشتر زمان خود را صرف از بین بردن این ترمز و اصطکاک می کنند. اصطکاک پشه خطی روی آب ایجاد می کند که برای ماهی غیرعادی است.

 

اصطکاک و نحوه مقابله با آن

دو نوع اصطکاک وجود دارد. اصطکاک ساده حتی در جریان های یکنواخت هم پیش می آید، چون پشه حرکت می کند و شما بی حرکت هستید. برای از بین بردن این نوع اصطکاک طوری بایستید که در پایین جریان نسبت به ماهی در یک خط مستقیم قرار بگیرید و بعد به طرف بالای جریان پرتاب کنید. در این حالت اصطکاک از بین می رود، چون پشه در جهت پایین جریان و به طرف شما در حرکت است. برای درک این موضوع شرایط را برعکس تجسم کنید: در بالای جریان ایستاده اید و به طرف پایین پرتاب می کنید. کمی بعد از پرتاب پشه به سمت پایین جریان، پشه روی آب فرود می آید و نخ و لیدر سفت می شوند. بنابراین پشه از حرکت باز می ماند و روی جریان اصطکاک زیادی ایجاد می کند.

بعد از پرتاب در بالای جریان، سر چوب را پایین بیاورید و نخ اضافی که روی آب مانده را با دست جمع کنید. سرعت جمع کردن نخ باید طوری باشد که نخ اضافی جمع شود ولی سرعت نباید آن قدری باشد که پشه روی سطح کشیده شود. روش بالای جریان راحت ترین روش جلوگیری از اصطکاک ساده است. در بدترین حالت لیدر و نخ زودتر از پشه به هدف می رسند و این حالت ممکن است ماهی را فراری دهد. این حالت در جریان های تند و متلاطم به ندرت مشکل ساز است. ولی در جریان های صاف و آرام ماهی ها محتاط ترند و وقوع این حالت می تواند آنها را از تغذیه منصرف کند. پنج تکنیک اصلی برای کاربرد درای فلای. در اکثر اوقات بهتر است از روش بالای جریان استفاده کنید و در مواقعی که آب خیلی جریان را به کار ببرید.

روش دیگر ماهیگیری با درای فلای، پرتاب به سمت مقابل (پرتاب میانی) است. با این روش پشه قبل از لیدر بالای سر ماهی فرود می آید و روش بسیار خوبی برای صید ماهی هایی است که در آبهای شفاف برای گرفتن حشرات روی آب بالا می آیند. اما انجام | پرتاب میانی در رودهای باریک دشوار است و گاهی اوقات تغییر سرعت جریان بین شما و ماهی باعث ایجاد اصطکاک در حرکت پشه می شود. بیشتر ماهیگیران ترکیبی از دو روش پرتاب در بالای جریان و پرتاب مبانی را بکار می برند. با پرتاب به روش بالا و میانی پشه بدون ایجاد اصطکاک روی آب شناور می شود و نخ و لیدر به سمت ماهی نمی روند. به غیر از جاهایی که آب خیلی شفاف است، باید سعی کنید در موقعیتی پایین تر از ماهی قرار بگیرید تا بتوانید پرتاب را به صورت بالا و میانی انجام دهید. بعضی اوقات، به خصوص هنگام ماهیگیری در آب های صاف می توانید خودتان را نسبت به ماهی در موقعیت بالا و میان جریان | قرار دهید تا بتوانید به صورت پایین و میانی پرتاب کنید. این روش پرتاب باعث می شود ماهی پشه را قبل از نخ و لیدر ببیند. برای اجرای این روش و ممکن ساختن حرکت درست پشه روی آب، به پرتاب های ویژه ای نیاز دارید و با پرتاب معمولی پشه بی درنگ با اصطکاک مواجه خواهد شد. وقتی که پشه شما در بالای جریان آب فرود می آید، نخ باید شل و باشد تا کشش نخ باعث کشیده شدن پشه و ایجاد اصطکاک در حرکت آن نشود. در حالی که نخ بعد از پرتاب روی آب می نشیند نوک چوب را به آرامی به طرفین تکان دهید تا این شکل منحنی در نخ ایجاد شود

 

پرتاب جناحی (The Reach Cast)

یکی از این پرتاب های ویژه پرتاب جناحی است و آن را مانند یک پرتاب معمولی به طرف جلو انجام میدهید، اما بعد از توقف کامل چوب، وقتی نخ هنوز دارد حرکت می کند، بازوی خود (دستی که چوب در آن است) را به سمت بغل می کشید. وقتی پرتاب كامل شد، پشه باید روی هدف فرود آید و نخ باید نسبت به نوک چوب و موقعیت پشه زاویه داشته باشد.

با حرکت دادن چوب به طرفین بدن می توانید نخ را در میان آب زاویه دار کنید، چه جریان آب از چپ به راست باشد، چه از راست به چپ این پرتاب یکی از اصول پایه ای پرتاب در فلای فیشینگ را نشان می دهد: بعد از اعمال قدرت روی پرتاب جلو نمی توانید مسیر حرکت پشه را تغییر دهید، ولی می توانید در موقعیت نخ، بین خودتان و پشه تغییر ایجاد کنید. وقتی جریان آب از سمت راستتان می آید از پرتاب جناحی راست استفاده کنید تا پشه بتواند مسیر بیشتری را بدون ایجاد اصطکاک روی آب طی کند.

وقتی پشه دارد به سمت پایین جریان می رود چوب را به سمت پایین جریان برگردانید. وقتی در بالای جریان و در مقابل ماهی هستید، پرتاب جناحی را طوری انجام دهید که با حرکت چوب و بازو به سمت آن طرف از بدن که در بالای جریان است خاتمه یابد.

بعد وقتی که پشه به طرف پایین رود، با همان سرعتی که پشه دارد حرکت می کند، بازو و چوب خود را به طرف پایین جریان حرکت دهید. این حرکت شما باعث می شود پشه بدون اصطکاک حرکت کند، چون همه چیز (پشه، نخ و چوب) دارند با هم به سمت پایین جریان حرکت می کنند. با این روش پشه می تواند مسافتی در حدود شش متر را بدون اصطکاک روی آب طی کند.

حرکت پشه در حالی آغاز می شود که نوک چوب نسبت به بدن شما حدود سه متر (طول چوب به علاوه طول بازو) بالاتر از جریان و در حالی پایان می یابد که نوک چوب نسبت به بدن شما فاصله ای مشابه به سمت پایین جریان دارد. پشه در طول مسیر خود حتما باید از محل استقرار ماهی عبور کند.

پرتاب جناحی راست در زمانی که نسبت به ماهی در بالای جریان قرار دارید برای حرکت پشه در پایین جریان بسیار موثر است. یکی از انواع پرتاب جناحی پرتاب پاراشوت نام دارد و می تواند کمی لیدر را شل و در نتیجه از اصطکاک جلوگیری کند. برای انجام پرتاب پاراشوت، یک پرتاب رو به جلو را کمی بالاتر از حد معمول انجام دهید و صبر کنید تا نخ در طول جریان صاف شود. بعد، پیش از آن که نخ روی آب بنشیند، نوک چوب را رو به بالا به سمت خودتان بکشید. پرتاب پاراشوت در واقع یک پرتاب جناحی است و به جای این که با حرکت به یک طرف بدن انجام شود، در جهت عقب و به سمت بدن انجام می پذیرد. من این پرتاب را وقتی به کار می گیرم که ماهی مستقیم در موقعیت بالای جریان باشد و بخواهم به سمت پایین جریان پرتاب کنم.

وقتی نخ در فضا باز می شود و به طرف هدف می رود می توانید برای ایجاد حالت منحنی در نخ، چوب را به آهستگی به عقب بکشید یا نوک چوب را به صورت موجی در فضا تکان دهید تا منحنی ها شکل بگیرند.

ماهیگیری با درای فلای در پایین جریان، به خصوص برای استفاده از نمونه های بالغ کدیس مفید است. کدیس ها اغلب بر روی سطح آب جست و خیز می کند و تکان می خورند و با این روش می توانید حرکات طبیعی آنها را شبیه سازی کنید. متاسفانه وقتی روش پایین جریان را به کار می برید، گاهی اوقات پاسخ دادن به نوک ماهی دشوار می شود. وقتی نخ را بکشید ممکن است پشه از دهان ماهی بیرون بیاید. پس منتظر شوید تا ماهی پشه را بگیرد و بعد نخ را بکشید.

اصطکاک ترکیبی

 اصطکاک ترکیبی زمانی به وجود می آید که که جریان های موجود بین شما و ماهی با سرعت های متفاوتی حرکت کنند و همزمان | اصطکاک های متفاوتی روی نخ، لیدر و پشه ایجاد کنند. احتمال وقوع اصطکاک ترکیبی بر حسب موقعیت متغیر است. اگر نخ floating را مستقیم به سمت مقابل خود پرتاب کنید و آن را زیر نظر بگیرید، خواهید دید که نخ به خاطر تغییرات سرعت جریان ها مدت طولانی صاف نخواهد ماند. این تغییرات باعث ایجاد اصطکاک در حرکت پشه هم می شوند. روش های جلوگیری از اصطکاک، باید ساده به کار روند، اما باید چند بار دیگر هم با تکنیک های دیگر همراه شوند تا جلوی اصطکاک ترکیبی را بگیرند. این روش ها اگر درست انجام شوند، می تواند ماهیگیری با درای فلای را به مطلوب ترین و موفق ترین روش فلای فیشینگ تبدیل کند.

وقتی جریان آب از سمت چپ شما می آید از پرتاب جناحی چپ استفاده کنید تا پشه بتواند مسیر بیشتری را بدون ایجاد اصطکاک روی آب طی کند. وقتی پشه دارد به سمت پایین جریان می رود چوب را به سمت پایین جریان برگردانید.

قبل از انجام پرتاب، برای این که بدانید چه اتفاقی برای پشه و نخ افتاد و این که بدانید برای جلوگیری از اصطکاک ترکیبی چه کارهایی باید انجام شود- جریان آب را بررسی کنید. به ندرت پیش می آید قزل آلا، پشه ای که روی آب با اصطکاک حرکت می کند را بگیرد و گاهی از اوقات با دیدن چنین منظره ای دست از تغذیه می کشند. برای از بین بردن اصطکاک از ساده ترین کاری که می توانید انجام دهید بهره بگیرید. این کار در اغلب اوقات چیزی جز تغییر موقعیت پرتاب نیست. با یک متر حرکت به این طرف یا آن طرف می توانید نخ خود را از جریان های مشکل ساز دور نگه دارید و به مشکل نخورید.

وقتی نخ، لیدر و پشه به نقطه های مشخصی می رسند و به نسبت به همدیگر در موقعیت های خاصی قرار می گیرند، ویژگی ها فیزیکی رود باعث ایجاد اصطکاک می شود. اگر پشه، لیدر و نخ در آن موقعیت ها قرار گیرند، اصطکاک بلافاصله بعد از پرتاب به وجود می آید. پرتاب شما باید طوری باشد که نخ قبل از رسیدن قلاب و پشه به آن نقطه حساس ، در نقطه ای دورتر رد جریان آب حرکت کند. در اینجا مثالی از وقوع اصطکاک تر و مشکلات و راه حل های آن را ارائه می دهیم.

یک ماهی دارد در فاصله سی سانتی از ساحل آن طرف آب تغذیه می کند. در آن قسمت آب جریان آرامی دارد، اما جریان بین شما و ماهی است کمی تندتر می باشد. اگر مستقیم به سمت جریان به طرف ماهی پرتاب کنید ممکن است نخ و لیدر زودتر از بشه به هدف برسد و ماهی بگریزد. امکان پرتاب از بالای محل استقرار ماهی به سمت پایین جریان هم به خاطر وجود موانع ممکن نیست. پس باید به سمت مقابل خود در عرض جریان پرتاب کنید.

اگر یک پرتاب استاندارد و مستقیم به سمت ماهی انجام دهید، نخی که بین شما و ماهی قرار دارد سریع تر از پشه به سمت پایین جریان حرکت خواهد کرد (چون نخ زودتر به آب می رسد). این باعث ایجاد اصطکاک در حرکت پشه که حرکت آهسته تری دارد می شود. راه چاره چیست؟ ابتدا باید یک پرتاب جناحی انجام دهید تا نخ نسبت به بدن شما در موقعیت بالای جریان فرود بیاید.نخی که بین شما و ماهی باید قبل از کشیدن پشه و ایجاد اصطکاک مسافت بیشتری را طی کند. وقتی نخ کمی جلوتر از پشه باشد باز هم کمی اصطکاک ایجاد می شود، ولی با استفاده از پرتاب جناحی، کشش و اصطکاک کمی دیرتر واقع می شود و وقتی اتفاق می افتد که پشه از بالای محل استقرار ماهی گذشته است. بنابراین پشه در مسیر عبور از ماهی بدون گاهی اوقات برای جلوگیری از پرتاب بر روی یک جریان قوی بین خودتان وماهی، بهتر است موقعیت خود را عوض کنید. با دقت و احتیاط می توانید بدون این که باعث ترس ماهی ها شوید بهترین موقعیت را برای پرتاب بیابید.

اگر تفاوت های جزئی و متعددی در سرعت جریان وجود داشته باشد، شل بودن لیدر موثرترین روش برای از بین بردن اصطکاک است. وقتی لیدر شل و به صورت غیر کشیده روی آب باشد، جریان های ناسازگار به جای این که پشه را بکشند لیدر را صاف می کنند. برای ایجاد شلی در لیدر از تیپت (رابط بین لیدر و پشه) بلند استفاده کنید. تیپت در هنگام پرتاب به طور کامل صاف نمی شود و وقتی به سطح آب می رسد تا حدی شل می ماند.

با اجتناب از اشتباهات معمولی در هنگام استفاده از درای فلای می توانید ماهیگیری پربارتری داشته باشید. از لوازم مناسب استفاده کنید. ماهیگیری با درای فلای غالبا با نخ های پشه ای که وزن ۱۶ یا کمتر دارند بهتر انجام میشود. این نخ ها به آرامی فرود می آیند و امکان ترسیدن ماهی را کاهش میدهند. چوب هایی که برای پرتاب این نخ ها طراحی شده نسبت به آنهایی که برای نخ های سنگین تر طراحی شده اند نوکهای نرم تری دارند. وقتی با درای فلای های کوچک ماهیگیری می کنید، نوک نرم تر چوب باعث می شود فشار روی لیدرهای نازک تعدیل شود.

شما می توانید موفقیت های خود در ماهیگیری را با افزایش مهارت در پرتاب افزایش دهید. ماهی هایی که برای خوردن حشرات در سطح آب می آیند بسیار محتاط هستند چون در مقابل پرندگان شکارچی احساس خطر می کنند. اگر نخ با شدت زیادی به سطح آب برخورد کند یا در نزدیکی ماهی فرود بیاید ماهی ها از آن محل دور می شوند تا به مکان امن تری پناه ببرند. به هر حال اگر هنوز در پرتاب به مهارت خیلی بالایی نرسیده اید، در صورت توجه به یک قانون کلی می توانید به موفقیت برسید. محدوده سه متری در اطراف ماهی آب مقدس محسوب می شود. پس نگذارید نخ و پشه در آن محدوده فرود بیایند و وقتی نخ و پشه در آن محدوده هستند نخ را بلند نکنید. بگذارید پشه همراه با جریان وارد آن محدوده و از آن خارج شود.

اگر پرتابتان به سمتی که میخواهید نرفت اول بگذارید نخ و پشه به محدوده امن وارد شوند و بعد نخ را برای انجام پرتاب مجدد از روی آب بلند کنید. قبل از شروع ماهیگیری با درای فلای، تصمیم بگیرید وقتی ماهی نوک زد چه کاری می خواهید انجام دهید. روش کار شما با زمانی که از وت فلای استفاده می کنید متفاوت خواهد بود. قلاب درای فلای باید در دهان ماهی گیر کند و اگر با کشیدن به موقع نخ باعث گیر کردن قلاب پشه در دهان ماهی نشوید، ماهی پشه را از دهان خود بیرون می اندازد. سفت شدن نخ باید به شکل کنترل شده ای انجام شود و نخ را باید با حرکت چوب به بالا یا طرفین بکشید تا قلاب در دهان ماهی گیر کند. بعضی ماهیگیران نخ را با قدرت خیلی زیادی می کشند و تیپت را پاره می کنند.

اما وقتی ماهی پشه را می گیرد برای کشیدن نخ چه قدر باید صبر کنید؟ بنا بر تجربه من، در مورد ماهی های کوچک باید این کار را سریع انجام دهید ولی در مورد ماهی های بزرگ باید کمی بیشتر صبر کنید. ماهی های بزرگ بیشتر پشه ها را با سرعت پایین تری می گیرند و باید منتظر شوید تا پشه وارد دهان ماهی شود، بعد نخ را بکشید.

اگر ماهی بزرگ باشد و به محض بیرون زدن سر ماهی از سطح آب نخ را بکشید ماهی نمی تواند پشه را بگیرد. اگر در سایز ماهی تردید دارید عمل کشیدن نخ را مثل مورد ماهی های بزرگ انجام دهید. بعضی ماهیگیران به جای این که به بهبود مهارت های خود توجه کنند، عدم موفقیت خود را به پشه ای که به انتهای نخ بسته شده نسبت می دهند. پشه ای که استفاده می کنید مهم است، اما آن چه انجام می دهید اهمیت بیشتری دارد. با پشه اشتباه و روش درست می توانید ماهی بیشتری بگیرید و بالعکس.

پشه را با هوشمندی انتخاب کنید و تا زمانی که مطمئن نشده اید که از آن به درستی استفاده می کنید پشه دیگری برندارید. ماهیگیری درای فلای بهترین قسمت از یک ورزش بزرگ است و آن ماهیگیری که در کنار این پیشنهادات منطق و تلاش بیشتری به کار می گیرد لحظات بسیار لذت بخشی خواهد داشت.

 

ماهیگیری با درای فلای (Dry Fly) یا پشه خشک یکی از متداول ترین و محبوب ترین روش های صید قزل آلا با پشه به شمار می آید. دلیل اصلی محبوبیت آن این است که در این روش همه اتفاقات را می توانید ببینید. ماهیگیر حرکت پشه روی آب را دنبال می کند و می بیند که ماهی آن را می بلعد. استفاده از درای فلای بسیار جالب و سرگرم کننده است. ما در این مقاله تکنیک های پایه ای ماهیگیری با درای فلای را به شما معرفی می کنیم.

تاریخ ایجاد:شنبه 14 فروردین 1397
تعداد بازدید: 1021
printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد
ابتدای صفحه